Digest: Generix Order Management System

Logistieke belofte: ik kies...

  • Informatie, een belangrijk onderdeel van de geruststelling van de e-klant gedurende het hele aankoopproces, inclusief retourzendingen.
  • Logistiek, een belangrijke onderscheidende troef voor e-commerce bedrijven.
  • Het versnellen van de digitale transformatie creëert nieuwe mogelijkeden voor bedrijven om de tevredenheid van de eindklant te verbeteren:
    • De klant zo goed mogelijk informeren (beschikbare voorraad, leveringsvoorwaarden en tracking van de levering),
    • Neem het transportaanbod over, wees in staat om in te grijpen in geval van onvoorziene omstandigheden,
    • De meest geschikte logistieke service bieden met beheersing van de kosten.
Download digest
OMS leidt de leveringsverbintenis van ontwerp tot realisatie. Het helpt de uitvoeringskosten binnen de perken te houden en aan steeds hogere servicelevels te voldoen.