ONTDEK HET EBOOK VAN GS1 & GENERIX GROUP
Download
EDI, PLATFORMEN, API, BLOCKCHAIN: WELKE COHABITATIE?
We zijn verheugd u deze eerste whitepaper “EDI, platform, API, Blockchain: welke cohabitatie?” voor te stellen, geschreven door Generix Group en GS1 France.

Dit ebook presenteert:
  • De stand van zaken van de elektronische gegevensuitwisseling (EDI) en de voortgang van de invoering ervan binnen bedrijven, aangevuld met getuigenissen van deskundigen die deze tools gebruiken binnen grote economische spelers;
  • Een reflectie op de voordelen en nadelen van deze technologie, die door alle belanghebbenden worden gedeeld;
  • Een perspectief op de evolutie van de gegevensuitwisseling naar een groter platform en de daaruit voortvloeiende technologische uitdagingen en keuzes.
VERVOEG EEN COMMUNITY VAN 6.000 SAAS KLANTEN
99,90%
SLA: Service Level Agreement

3 miljoen
behandelde berichten per dag
6 000
bedrijven
1 miljoen
geconnecteerde partners