EDI, platformen, API, Blockchain: welke cohabitatie?

Ebook: EDI, platformen, API, Blockchain: welke cohabitatie?

We zijn verheugd u deze eerste whitepaper "EDI, platform, API, Blockchain: welke cohabitatie?" voor te stellen, geschreven door Generix Group en GS1 France.

Dit ebook presenteert:

  • De stand van zaken van de elektronische gegevensuitwisseling (EDI) en de voortgang van de invoering ervan binnen bedrijven, aangevuld met getuigenissen van deskundigen die deze tools gebruiken binnen grote economische spelers;
  • Een reflectie op de voordelen en nadelen van deze technologie, die door alle belanghebbenden worden gedeeld;
  • Een perspectief op de evolutie van de gegevensuitwisseling naar een groter platform en de daaruit voortvloeiende technologische uitdagingen en keuzes.
Gelieve onderstaand formulier in te vullen om het document te ontvangen per mail.

Delen