Ebook: IT-integratie verbeteren om de waarde van uw Multi Enterprise Collaboration te maximaliseren

BEKNOPTE SAMENVATTING

Doel van de enquête
Generix Group gaf aan IDC de opdracht om een op CATI-gebaseerde enquête uit te voeren in juli en augustus 2016. Het doel van de enquête bestond erin een onderzoek te voeren naar de status van de B2B-integratie en samenwerkingsnetwerken in West-Europa en naar de uitdagingen en initiatieven die detailhandelaars en productiebedrijven ondernemen in dit opzicht.

Onderzoeksmethodologie
101 ondernemingen hebben deelgenomen, 57% van de ondervraagden is verantwoordelijk voor de toeleveringsketen van de bedrijfsactiviteit en 47% heeft een managementfunctie in IT. Een derde van de ondernemingen stelt 500 tot 999 werknemers te werk, nog eens een derde 1.000 tot 5.000 werknemers en nog een derde meer dan 5.000 werknemers. Vanuit het standpunt van het industriële segment zit 24% in B2B-productie, 26% in detailhandel, 26% in groothandel, logistiek en distributie, en 24% in consumptiegoederen. De ondernemingen zijn voor 40% gevestigd in Frankrijk, voor 30% in het VK en voor 30% in Duitsland.

Gelieve onderstaand formulier in te vullen om het document te ontvangen per mail.

Delen


SAMENVATTING

Hervorming onder controle houden


Meer geïntegreerd raken


De rol van IT