Generix Group gepositioneerd in Gartner's 2019 Magic Quadrant for WMSGenerix Group is gepositioneerd in Gartner’s 2019 Magic Quadrant for Warehouse Management Systems (WMS). We zijn vooral vereerd dat we onze positionering hebben verbeterd van een opmerkelijke leverancier naar een nichespeler , met de hoogste positie in het segment van uitvoeringscapaciteit.

Bij Generix Group geloven we dat de erkenning door Gartner te danken is aan onze krachtige, innovatieve oplossingenen diensten. Het is ook een bevestiging van onze strategische drive naar het SaaS-model dat meer dan 10 jaar geleden begon.

Het persbericht is hier beschikbaar: https://www.generixgroup.com/nl/communiques-presse/generix-group-gartner-2019-magic-quadrant-warehouse-management-wms


© GARTNER is een geregistreerd handelsmerkt en dienstmerk van Gartner, Inc. en/of haar verwante ondernemingen, en wordt hierin gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Gartner: Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, C. Klappich, Simon Tunstall.

Deze grafiek is gepubliceerd door Gartner, Inc. als onderdeel van een groter onderzoeksdocument en moet in de context van het gehele document worden geëvalueerd. Het Gartner Inc. document is op verzoek verkrijgbaar bij Generix Group.

Gartner promoot geen leveranciers, producten en diensten die in haar onderzoekspublicaties worden genoemd en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste scores of enig ander onderscheid. De onderzoekspublicaties van Gartner geven de visie van de onderzoeksorganisatie Gartner weer en mogen niet worden opgevat als een verklaring van feiten. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

GELIEVE HET FORMULIER IN TE VULLEN VOOR TOEGANG TOT HET RAPPORT

DELEN